Despre noi

    Proiectul „Sport şi agrement în judeţul Bistriţa-Năsăud” are ca obiectiv principal valorificarea şi promovarea obiectivelor turistice din judeţul Bistriţa-Năsăud (mai puţin promovate).  

      Proiectul „Sport şi agrement în judeţul Bistriţa-Năsăud”, este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5: „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul Major de Intervenţie 5.3: „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea: „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi activităţilor de marketing specifice”.

        Obiectivul general al Programului Operaţional Regional 2007-2013 constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale durabile şi echilibrate teritorial. Una dintre modalităţile de realizare a acestui obiectiv are la bază valorificarea şi promovarea durabilă a patrimoniului cultural şi a resurselor naturale cu potenţial turistic, precum şi îmbunătăţirea calităţii infrastructurii turistice de cazare şi agrement, în vederea creşterii atractivităţii regiunilor, dezvoltării economiilor locale şi creării de noi locuri de muncă.

      Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, iar Organismul Intermediar pentru Turism este Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism, din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Turism. 

       Contractul  aferent  proiectului  „Sport şi agrement în judeţul Bistriţa-Năsăud”,  finanţat prin  Programul Operaţional Regional 2007-2013, a fost semnat la data de 10.02.2012 şi se va finaliza la data de 10.01.2014, perioada de monitorizare şi sustenabilitate fiind de 5 ani şi având ca scop dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării patrimoniului natural  şi a activităţilor de marketing specifice.

      Valoarea totală a proiectului este de 973.488,32 lei. Valoarea totală eligibilă este de 708.833,00 lei, din care: 602.508,05 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 92.148,29 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional, 14.176,66 lei cofinanţarea eligibilă a beneficiarului. 

    Obiectivul general al proiectului este reprezentat de promovarea judeţului Bistriţa-Năsăuda prin creşterea circulaţiei turistice. În vederea atingerii acestui obiectiv, proiectul îşi propune în mod specific: creşterea notorietăţii patrimoniului cultural istoric din Bistriţa-Năsăud; includerea judeţului Bistriţa-Năsăud în circuitele turistice culturale sau de agrement; utilizarea mijloacelor informaţionale şi a internetului pentru informare şi marketing turistic; îmbunătăţirea gradului de competitivitate al actorilor locali (pensiuni, cabane); valorificarea potenţialului turistic oferit de patrimoniul natural, cultural şi istoric.

       Având în vedere obiectivele specifice ale Programului Operaţional Regional 2007-2013, ale Axei Prioritare şi ale Domeniului Major de Intervenţie, precum şi felul în care proiectul „Sport şi agrement în judeţul Bistriţa-Năsăud” vine în întâmpinarea acestora, au fost identificate 2 categorii de beneficiari:

     -Beneficiarii direcţi: comunitatea locală, companiile locale, autoritatea publică locală care urmează proiectul de dezvoltare specifică al zonei, şomeri în căutarea uni loc de muncă, calificaţi sau necalificaţi (ghizi, translatori), persoane active în căutarea altui loc de muncă;

     -Beneficiarii indirecţi: agenţi şi operatori de turism, firme de organizări evenimente, firme specializate de training şi team building, vizitatorii români aflaţi în trecere, structuri interesate în comercializarea produsului propriu (locuitorii zonei), autorităţile publice din localităţile învecinate.

      Produsul specific prezentat în cadrul proiectului este reprezentat de resursele naturale din judeţul Bistriţa-Năsăud. Astfel, potenţialul turistic al judeţului Bistriţa-Năsăud poate fi valorificat prin numărul mare de monumente istorice, prin obiceiuri şi tradiţii şi printr-un patrimoniu natural foarte diversificat. Vor fi vizate, în principal, Parcul Naţional Munţii Rodnei, Râul Rebra, Lacul de agrement Sărata, Lacul de acumulare Colibiţa, Rezervaţia Botanică Poiana cu Narcise din Muntele Saca, Vârful Ineu, Lacul Lala Mare, Lacul Lala Mic, Pasul Tihuţa, Herghelia Beclean, Staţiunea Sângeorz-Băi.

      Valorificarea atracţiilor turistice creează oportunităţi de creştere economică, dezvoltare socială, durabilă şi echilibrată teritorial. Prin promovrea susţinută a turismului de agrement şi recreere, se doreşte creşterea atractivităţii regionale şi locale pentru turism şi populaţie, contribuind astfel în mod semnificativ la întărirea identităţii regionale.

       Prin realizarea activităţilor propuse în prezentul proiect, şi anume: realizarea de ghiduri turistice care vor conţine informaţii referitoare la activităţile şi locaţiile de sport şi agrement din judeţul Bistriţa-Năsăud; conceperea şi realizarea prezentului website cu o structură asemănătoare ghidului, www.agrementbistrita.ro, şi a unui cont pe un site de socializare; conceperea şi realizarea unor materiale promoţionale, precum: 15.000 ghiduri turistice, 12.000 broşuri de prezentare, 8.000 mouse pad-uri, 20.000 flyere, 8.000 steguleţe, 8.000 calendare de birou; realizarea unei campanii outdoor, prin 70 de panouri ce vor promova atât produsul specific (50 de panouri), cât şi evenimentul de promovare (20 de panouri); conceperea şi realizarea unor spoturi audio - campanie radio; distribuirea de materiale promoţionale cu scopul diseminării informaţiei referitoare la potenţialul turistic al judeţului Bistriţa-Năsăud; organizarea unui eveniment în cadrul căruia va fi promovat proiectul. Proiectul va contribui la creşterea numărului de persoane informate despre obiectivele promovate prin proiect, la aducerea la cunoştinţa turiştilor asupra locaţiilor mai puţin cunoscute, promovate până acum mai mult la nivel local, şi la dezvoltarea culturii generale a populaţiei din zona de influenţă a proiectului. Totodată, proiectul va genera o creştere cu aproximativ 3% a numărului de turişti. Spunem acest lucru luând în calcul condiţiile macroeconomice nefavorabile şi ne bazăm că agenţii economici din zonă vor oferi mai multe facilităţi pentru turişti, ţinând cont de aceste conjuncturi neprielnice. Odată cu creşterea circulaţiei turistice, proiectul, va crea şi deschide noi oportunităţi şi orizonturi în dezvoltarea economică locală şi regională. Creşterea economică va fi dată atât de numărul de noi locuri de muncă din zonă, cât şi de afluenţa de turişti sosiţi şi înnoptaţi cu scopul de a vizita locurile respective. Implementarea prezentului proiect poate avea ca şi efect colateral o creştere a ofertei turistice de 2% din zonă,  prin înfiinţarea de noi unităţi de cazare ceea ce duce implicit la o scădere a şomajului cu 2% în regiune în următorii ani prin crearea de noi locuri de muncă.

 Proiectul „Sport şi agrement în judeţul Bistriţa-Năsăud”, este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5: „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul Major de Intervenţie 5.3: „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea: „Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi activităţilor de marketing specifice”.

www.inforegio.ro 

Investim în viitorul tău! 
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro 
Copyright (c) 2013 A.R.D.

Vizitatori: 48472 Afisari 333149

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/agrementbistrita/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/agrementbistrita/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 654